Hembygdens vänner i Klockrike

Hembygdens vänner är en fristående ideell grupp som dokumenterar det gamla Klockrike.

Skrift nr 1

2007 gav gruppen ut en första skrift som beskrev några av de företag som var verksamma i Klockrike under 1900-talet; bl a mejeriet, tegelbruket och valskvarnen. Dessa företag fanns i Klockrike stationssamhälle som växte upp kring järnvägsstationen i Klockrike som byggdes när smalspårsbanan mellan Fågelsta och Linköping anlades 1897 genom Klockrike socken. Även järnvägen beskrivs i skrift nr 1.

Järnvägstrafiken lades ner 1963 och räls och banvall revs upp. Det byggdes ny väg förbi Klockrike till Motala, varav sträckan Klockrike - Älvan - Fornåsa - Österstad anlades utefter samma sträckning som den tidigare järnvägen. Stationshuset i Klockrike finns kvar men mejeriet, tegelbruket och kvarnen är rivna. Det område där mejeriet och tegelbruket låg är idag ett bostadsområde med både flerbostadshus och villor.

Uppgifter om dessa företag och om Klockrikes historia i övrigt är väl värd att bevara.

Överskottet från skrift nr 1 har överlämnats till Byggnadsföreningen Klockrikegården.
Det finns ett fåtal exemplar av skrift nr 1 kvar.

Skrift nr 2

I slutet av 2008 var gruppen klar med sin andra skrift med många historiska uppgifter och bilder från gamla Klockrike; bygget av samlingslokalen Klockrikegården, telefonstationen, taxiverksamheten, frivilligbrandkåren, kött- och charkuteriaffären, caféet, fiskaffären, torvbrytningen, utvandringen, idrotten, tältbioverksamheten m.fl. I inledningen uppmärksammas Harry Martinson och hans roman Vägen till Klockrike, som fyllde 60 år i december 2008, och luffare i Klockrike har fått ett eget avsnitt.

Skriften är i A4-format och har 40 sidor.

Skrift nr 3


I juli 2010 var delskrift 3 klar med bl.a. mera om Klockrike skola, längs Kyrkgatan omkring 1950, Logen, Utvandringen, flera företags berättelser och mycket mera.

Skriften finns att köpa hos följande:
Görild Larsson, Tororpsvägen 6, Klockrike
Inger och Lennart Carlsson, Lenningsbo, Klockrike, tel 013 39 11 67
Brunneby Musteri
Libellus bokhandel, Tororp Klockrike
Femina Shop Borensberg
Lennart Andersson Frisörsalong, Repslagargatan 19, Linköping

Skriften kan beställas per e-brev eller telefon. För postleverans tillkommer porto.

Hembygdens vänner i Klockrike har i skrift 1-3 dokumenterat 120 sidor i ord och bild om det gamla Klockrike och har ett omfattande bildarkiv.
Hembygdens vänner är mycket glada över alla positiva omdömen de fått.
Gruppens arbete är ideellt och sporras av de tips och bidrag de fått och de tar gärna emot fler.

Överskottet av försäljningen går oavkortat till Byggnadsföreningen Klockrikegården.

Hembygdens vänner
frank.leander@gmail.com och hembygd.klockrike@telia.com
Telefon 013 39 11 67, Inger och Lennart
www.hembygdensvanner.klockrike.se

Uppdaterad 1 februari 2014
Tillbaka