Rhododendrondalen

www.rhododendrondalen.se info@rhododendrondalen.se Karta

Rhododendrondalens torvbäddar är omgärdade av huggna stenar från Klockrike gamla kommunhus. De stora buskarna är dekorativa året runt med sina ständigt gröna blad. Vid rensningen av området dök det upp en smidd grind som monterats som dekoration vid entren. Bord och stolar för avkoppling och parklunch/kaffe står till besökarnas förfogande. Välkomna!

Föreningen Rhododendrondalens vänner har visat sig ge kreativa och goda resultat. De öppna styrelsemötena med allmän närvarorätt för alla Klockrikebor och med en nedre gräns för rösträtt om 7 år har fungerat väl.

Föreningen har ambition att varje år arrangera ett gemensamt traditionsenligt firande av nationaldagen 6 juni klockan 16 med sång, musik och lättare förtäring i Rhododendrondalen.

Inbjudan till nationaldagsfirande

Den som vill delta i skötseln av Rhododendrondalen är välkommen!
Ta kontakt med:
Anna Henriksson, tel 39 11 99, eller Anna Bjuremark, mobil 0760 44 22 42

Ekonomiskt stöd mottages gärna.
All hjälp är välkommen!