Klockrike allmänna idrottsförening - KAIF

Styrelse
Årsmötet 2018 utsåg följande styrelse:
Robert (Bobby) Gomez, ordförande
Clas Lessel, vice ordförande
Jan (Janne) Jansson, kassör
Dennis Hydén, sekreterare
Ledamöter: Eva Kind, Michael Åkesson, Linus Granath och Pär Claesson
Medlemsansvarig: Lotta Claesson Melin
Det krävs verksamhet för att KAIF ska kunna fortsätta som förening!
Är du en av dem som vill hjälpa till att hålla föreningen vid liv?
Ju fler vi är desto mindre tid tar det för var och en.
Du har chansen att bli en del i den fortsatta verksamheten med att behålla gemenskapen i Klockrikebygden och att upprätthålla trevliga traditioner.
Minsta insats välkomnas för fortsatt verksamhet!
Hör av dig till Robert Gomez, ordförande, mobil 076 837 77 30, gomez@boremail.com eller någon annan i styrelsen!
---
Stöd KAIF - bli medlem 2018!
Om föreningen ska överleva krävs medlemmar.
Styrelsen välkomnar både gamla och nya medlemmar - KAIF är öppen för alla åldrar!
Medlemsavgift
Vuxen 100 kronor
Familj 200 kronor
Betala medlemsavgiften till plusgiro 64 78 31 - 7!
OBS! Ange namn, födelsedata, telefonnummer och e-postadress. Tack!
---
Verksamhet
Det behövs gemensamma krafter på Klockrikevallen för att kunna behålla vår fina gräsplan för framtiden och för att hyras ut till andra föreningar för matcher.
Det finns också ett fortsatt ansvar för Hålan.
Isrinken i Hålan ska spolas och hållas fri från snö när det blir frysgrader kommande vinter.
Tack alla ni ungdomar och föräldrar som fixar detta under eget ansvar!
Aktiviteter i KAIF:s regi är:
Hönsbytardag
Kristi Himmelsfärdsdag torsdag den 10 maj 2018 kl. 11-14
---
Valborgsmässo- och midsommarfirande har KAIF fr.o.m. 2009 överlåtit till Klockrike byråd men är med som medarrangör liksom Klockrike hembygdsförening.

Inbjudan Midsommar 2018
---
Boule
Använd gärna Boulebanan vid Klockrikevallen!
Kom och spela Boule på onsdagar klockan 18 så snart vädret passar i vår.
Betala gärna medlemsavgift i KAIF.
---
Fritidsgården är vilande.
Om fritidsgården ska kunna starta igen är beroende av om några föräldrar ställer upp och tar ansvar.
Det behövs vuxna som tar ansvar för aktiviteter och trivsel för bygdens barn och ungdomar!
---
Hemsida: www.kaif.klockrike.se
Facebook: www.facebook.com/KlockrikeAIF